R2Do Przypominacz wraz z listą ToDo

Historia wersji

Historia zmian w poszczególnych wersjach.
Legenda
 • nowa opcja
 • usunięty błąd
 • opcja poprawiona/zmodyfikowana
v0.8.1 (2013-12-14) release candidat
 • zmiana sposobu dodawania wielu zadań z jednego okna (separator - został zastąpiony ')
 • w przypadku stwierdzenia separatora wielu zadań prośba o potwierdzenie czy zastosować tą opcję
 • dodano opcję czyszczenia pola szybkiego wyszukiwania
 • przy eksporcie danych domyślnie nadawana jest nazwa pliku z aktualną datą
v0.8.0 (2013-03-02) release candidat
 • sprawdzanie dostępności nowej wersji programu przy starcie
 • możliwość zmiany folderu w którym przchowywane są dane użytkownika
 • przejście na .NET Framework 4.0
 • dodanie możliwości filtrowania listy zadań wg projektów/priorytetów
 • możliwość dodania kilku zadań w jednym oknie Dodawania zadania
 • opcja usunięcia wszystkich zadań dla projektu
 • opcje: możliwośc zmiany ilości znaków w linii przypomnienia zadania (aby nie pojawiał się dolny pasek przewijania)
 • zmiana koloru starych przypomnień
 • aktualizacja informacji w oknie 'O Programie'
 • natychmiastowy zapis po kliknięciu Zrobione w oknie przypomnienia
 • obsługa wyjątku NotifyIconEx (access violation)
v0.7.0 (2007-08-04) release candidat
 • nowe opcje: Import, Export, Usuń dane
 • Opcja "Następny" w menu Przypomnienia (ustawia następną date dla przypomnienia okresowego)
v0.6.6 (2007-07-01)
 • wszystkie zakończone Przypomnienia zebrany w jednej gałęzi
 • "Zapomnij" ustawia rodzaj przypomnienia jako "Nigdy"
 • poprawiona kolejnojność przechodzenia po kontrolkach tabem
 • reorganizacja głównego menu (Edycja podzielona na Przypomnienia i Zadania)
v0.6.5 (2007-01-23) beta
 • nowy przycisk "Zrobione" (przy wyświetlaniu przypomnienia)
 • użycie klawisza ENTER - edycja
 • prośba o potwierdzenie przed usunięciem (możlwiość konfiguracji w opcjach)
 • Użytkownik/Profil wyświetlony obok nazwy aktualnego widoku (pasek tytułowy aplikacji)
 • Możliwość zdefiniowania własnych dni specjalnych oraz dni roboczych w opcjach
 • więcej informacji w przypadku wystąpienia błędu
 • zmodyfikowane menu Edycji
 • zmiana kolorów w widoku przypomnień (Nigdy/Zrobione = Szare; Zaległe = Pomarańczowe)
 • edycja zadań w menu edycji
 • większe okienko o programie :)
 • zaktualizowany instalator (uruchamianie aplikacji z autostartu nie rejestru, lokalizowane zasoby)
 • możliwość zakończenia zadania z menu kontekstowego
 • poprawa zachowania przypomnienia typu Nigdy
v0.6.0 (2005-12-04) beta
 • obsługa akcji (uruchom, otwórz, idź do WWW, hibernacja, wyloguj, zamknij komputer, zrestartuj, suspend)
 • możliwość zmiany widoku listy ToDO z menu głównego (przeł±czenie między widokiem projekty/priorytety)
 • wyświetlanie pełnej daty w tooltipie jeżeli następne przypomnienie jest innego dnia
 • po edycji/dodaniu zadania tylko korzeń priorytety/projektu należ±cy do ostatnio edytowanego zadania jest rozwinięty
 • wybór czasu na jaki ma być odłożone przypomnienie, wielojęzykowe
 • aplikacj potrafi przy starcie być zminimalizowane (jeżeli wybrana została taka opcja)
 • linki w O Programie działają
v0.5.0 (2005-04-13) beta
 • pierwsza wersje oficjalna udostępniona publicznie