R2Do Przypominacz wraz z listą ToDo

R2Do

Informacje ogólne
R2Do jest małym ale bardzo funkcjonalnym programem typu reminder/ToDo, czyli aplikacją przypominającą Ci o różnych okazjach, spotkaniach, wydarzeniach lub rzeczach, które powinieneś zrobić lub o których nie możesz zapomnieć. Program pozwala na obsługę zarówno przypomnień jednorazowych jak i okresowych (codzienny, cotygodniowych itp). Dodatkowo zawiera niezależną listę "rzeczy do zrobienia" (tzw. ToDo). Oprocz przypomnień można zdefiniować akcje, które mają być wykonane o określonej porze np: uruchom aplikacje, otwórz plik, idź do strony WWW, hibernacja, wyloguj, zamknij komputer, zrestartuj, zawieś (suspend). Aplikacja jest niewielka i rezyduje na pasku zadań (system tray).
Główne cechy programu
 • dwa niezależne widoki: przypomnień (reminderow) oraz zadań do zrobienia (ToDo)
 • przypomnienia w formie okna wyskakującego lub tryb dyskretny - migająca ikonka na pasku; dodatkowo możliwośc odgrywany dźwięku przy powiadomieniu
 • możliwość definiowanie zadań: jednorazowych, codzienny, cotygodniowy,comiesięcznych, corocznych (oraz innych)
 • program rezyduje na pasku zadań (system tray)
 • ikonka na pasku pokazuje aktualny dzień miesiąca
 • niezależna obsługa wielu użytkowników na jednym komputerze (każdy mający konto na komputerze ma swój indywidualny profil z danymi)
 • możliwość definiowanie projektów dla zadań (typów zadań)
 • możliwość ustalania priorytetu dla zadania (wysoki, normalny, niski)
 • możliwość ustalenia postępu wykonania zadania
 • niewielkie rozmiary programu
 • dane o przypomnieniach i zadaniach przechowywane sa w przenośnym formacie xml
 • po instalacji, aplikacja uruchamia się automatycznie przy każdym starcie komputera
 • program ma możliwość obsługi wielu języków
 • od wersji 0.6.0 obsługuje następujące akcje: uruchom, otwórz, idź do WWW, Hibernacja, wyloguj, zamknij komputer, zrestartuj, suspend; akcja mogę być uruchomione o ustalonej przez użytkownika porze.
 • aplikacja jest rozpowszechniania jako darmowa (rozpowszechniania na licencji Freeware - szczegółowe warunki licencji zobacz tutaj)
Wymagania
Do uruchomienia aplikacji niezbędny jest zestaw bibliotek .NET Framework (w wersji conajmniej 1.0). Wymagania jakie ma .NET Framework znajdują sie pod tym adresem. Więcej informacji na temat platformy .NET można znaleźć tutaj.
Licencja

Program R2Do jest rozpowszechniany jako freeware, co oznacza, że może być dowolnie kopiowana i rozpowszechniany, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat przy zachowaniu następujących warunków:

Zabronione jest:
 • dokonywanie jakichkolwiek zmian w programie, a w szczególnoci usuwanie informacji o prawach autorskich
 • pobieranie opłat za udostępnianie programu
 • deasemblacja oraz dekompilacja kodu programu
 • zmiany w plikach bez wiedzy i zgody autora (nie dotyczy to katalogu z danymi użytkownika)
 • tworzenia oprogramowania opartego na niniejszym programie

Każdy użytkownik programu bierze na siebie ryzyko wynikające z jego użytkowania. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone oprogramowanie, a tym bardziej za jakiekolwiek szkody wynikłe z jego użytkowania.

Autor programu nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi na to, że program będzie działał poprawnie oraz że spełni oczekiwania użytkownika dotyczące jakości.

Autor nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z używania programów R2Do w tym: utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych.

Ze swej strony autory zapewnia, że dołożył wszelkich staran, aby program nie działała w żaden szkodliwy sposób. Nie zostały tam zamieszczone żadne fragmenty kodu mogące działać na niekorzyść użytkownika.

Prawo do korzystania z programu, w tym prawo do jej pobrania ze strony, oraz prawo do jej rozpowszechniania przysługuje jedynie po zapoznaniu się z powyższymi warunkami, oraz po zaakceptowaniu WSZYSTKICH warunków.