R2Do Przypominacz wraz z listą ToDo

FAQ & Tips

FAQ
Od czego pochodzi nazwa programu?
Jest to po prostu z angielskiego Are to do, czyli w wolnym tłumaczeniu Do zrobienia
Jaka jest różnica między przypomnieniem (reminder) a zadaniem (ToDo)?
Przypomnienia charkteryzują się czasem, w którym mają wystąpić. Zadania natomiast nie maja odniesienia do czasu, mają natomiast:
 • priorytet
 • postęp wykonania (progres)
 • oraz mogą należeć do pewnej kategorii (projektu)

Do czego możesz wykorzystać zadania?

 • do zapisywania rzeczy, które pożyczyłeś
 • mniej ważnych haseł
 • pomysły do zrealizowania w przyszłości
 • podręczne numery (np. telefony, kody)
Znam język X chciałbym przetłumaczyć R2Do na ten język. Co mam zrobić?
Skonaktuj się z autorem programu. Otrzymasz plik z tekstami używanymi przez aplikację. Po przetłumaczeniu ich na język X odeślij ją autorowi.
Tips
 • umieszczając kursor nad ikoną aplikacji na pasku zadań, w tooltipie pojawi się data oraz treść kolejnego przypomnienia
 • gdy główne okno aplikacja jest ukryte, możesz je wyświetlić klikając lewym klawiszem myszy na ikonę programu znajdującą się na pasku zadań, ponowne kliknięcie spowoduje ukrycie okna
 • tworząc nowe przypomnienie i nadając mu typ jako Nigdy spowodujesz, iż przypomnienie będzie widoczne na liście, ale nie będziesz powiadamiany gdy nadejdzie czas jego wykonania, (otrzymasz efekt zadania, widocznego na liście przypomnień)
 • gdy dodajesz/edytujesz przypomnienie, klawiszem Enter wstawiasz nową liniję. W przypadku edycji zadań ten klawisz powoduje zakończenie edycji zadania. Aby uzyskać nową linję w trakcie edycji zadań nacisnij kombinację CTRL+Enter
 • zadania w obrębie priorytetu/projektu sortowane są wraz z rosnącym stopniem wykonania (progresu)
 • podczas edycji akcji "Otwórz" program sprawdza czy podana przez użytkownika scieżka do pliku istnieje, podczas edycji akcji "Uruchom" nie jest sprawdzana scieżka do uruchamianej aplikacji (pozwala to na wywołanie programu z parametrem)
 • opcja "Następny termin" powoduje automatycznie przestawnienie przypomnienia okresowego na kolejną date
 • możesz dodać kilka zadań w jednym oknie oddzielając je specjalnym znakiem (')